مرکز تجاری هروی سنتر واقع در میدان هروی، خیابان موسوی (گلستان ۵)، نبش خیابان نازک و  در محدوده منطقه ی ۴ شهرداری تهران قرار دارد. این مجموعه از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از شرق به بزرگراه امام علی (ع)، از غرب به بزرگراه شهید صیاد شیرازی و از جنوب به اتوبان شهید همت دسترسی دارد. بدین ترتین امکان دسترسی آسانی را از تمام نقاط شهر تهران دارد.

map