آغاز پیش فروش واحد های تجاری

واحد فروش مجموعه تجاری هروی سنتر از نیمه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به شرایط نامطلوب موجود، خوشبختانه این واحد توانسته است تا کنون پیشرفت قابل توجهی در زمینه فروش واحد های تجاری داشته باشد و تاکنون بیش از هفتاد واحد از واحدهای تجاری به فروش رسیده است.

21

6 شهریور 1392
By :
Comments : Off